Diğer Hizmetler

Teknik Kontroller

Mevzuatça istenen her türlü makine ve tesislerin kontrolü

+ Tümünü Göster

Sağlık Kontrolleri

İşçi sağlığına yönelik her türlü mobil sağlık hizmetleri

+ Tümünü Göster

Ortam Ölçümleri

İSG yönünden gerekli kontrol, ölçüm ve araştırmaların yapılması

+ Tümünü Göster

Acil Durum Planı

İşyerlerine uygun acil durum planlarının hazırlanması

+ Tümünü Göster